Sekskantnøkkel aktivert, festeskrue sikret, Injektor-ejektorhåndtak for konduksjonskjølte moduler

Models Available

Sekskantnøkkel aktivert, festeskrue sikret, injektor-ejektorer

Feltet kan skiftes ut

Flere Hex-Key-alternativer for Captive Screw 

Utfører injeksjon og utstøting av konduksjonskjølte moduler

Variasjoner for flere bransjespesifikasjoner og tilpassede løsninger

Ergonomisk design med lav profil

3,7 x Force Multiplikator

Maks innsetting/ekstraksjonskraft på 120LBS

Solid modeller tilgjengelig