Angrerett

Returnerte goder - Autorisasjon (RMA) og forsendelsesinstruksjoner for retur av varer må først innhentes av kunden eller innkjøpsdistributøren fra WAVETHERM CORPORATION, ellers blir forsendelse nektet. Bare ubrukte varer av nåværende design i original eske, kjøpt fra WAVETHERM CORPORATION og oppført i den nåværende WAVETHERM CORPORATION -katalogen, vil bli vurdert for retur. Hvis varene er i salgbar stand, vil 20% restutgift med minimum 50 dollar bli trukket fra kredittmemorandumet for de returnerte varene. Transportkostnader for de returnerte varene må forhåndsbetales (eller trekkes fra kredittnotatet vårt hvis de sendes hentet på et foretrukket transportselskap fra WAVETHERM CORPORATION). Varer må returneres via samme transportør som ble brukt på den opprinnelige salgsordren. Eventuelle kostnader som overstiger 20% påfyllingsgebyr for å sette varene i salgbar stand, belastes kjøperen med et tilsvarende fradrag fra den tillatte kreditten. Varer som returneres for kreditt må pakkes nøye for å nå WAVETHERM CORPORATION uten skade. Alle varer som beholdes i 30 dager eller mer etter faktura kan ikke returneres for kreditt.

Tilpassede eller modifiserte produkter kan ikke returneres for kreditt. Hvis det er nødvendig med retur av varene våre på grunn av noen feil fra WAVETHERM CORPORATION, vil full kreditt være tillatt. Retur transportkostnad fra kjøper til WAVETHERM CORPORATION blir kreditert, forutsatt at returen er godkjent av WAVETHERM CORPORATION (RMA) og er i samsvar med forsendelsesinstruksjonene.

Skatter og andre avgifter - Enhver produsentskatt, forhandlerens yrkesskatt, bruksavgift, omsetningsavgift, avgifter, toll, toll, inspeksjons- eller testgebyr, eller annen skatt, avgift eller avgift av noen som helst art, pålagt av noen myndighet på eller målt av noen transaksjonen mellom WAVETHERM CORPORATION og kjøper, skal betales av kjøper i tillegg til prisene som er oppgitt eller fakturert.

Overholdelse av lover - Kjøper erkjenner at produktene og kjøpet av produkter er underlagt toll-, import- og eksportkontrolloveger og -forskrifter i USA, og kan også være underlagt toll- og eksportlover og forskrifter i landet der produktene er produsert og/eller mottatt. Kjøper godtar å overholde alle gjeldende lover og forskrifter nå eller heretter gjeldende, inkludert, men ikke begrenset til, U.S. Export Administration Act og Foreign Corrupt Practices Act.