a

STYRET

PRESIDENT
DAVID MOSIER JR.
VICE PRESIDENT FOR INGENIØR
RODNEY BAME
VICE PRESIDENT FOR SALG OG MARKEDSFØRING
JOSH JENKINS