tr𝜇COTS™ ONLINE BESTILLINGSPROSESS


"Quantity 1" alternativet er for "1" prosjekt som du vil motta mengde 5 fabrikkerte varmerammeenheter for. Når det er lagt inn en bestilling for «Antall 1» i handlekurven for et produkt i denne samlingen,  mottar du:
  • KVANTITET 5 LEDELSE ELLER KONVEKTIONSKJØLEDE, MEKANISKE SAMMENSETNINGER FABRIKERT FOR Å PERFEKT SAMME KOMPONENTLANDSKAPET TIL DET BEFOLKTE EMNET PCB, SAMMEN MED ALT NØDVENDIG MONTERINGSMÅL OG TERMISK GRENSESNITT. 
  • KONKURRANSEKRAV TIL PRODUKSJONSPRIS ETTER INNLEDENDE PROTOTYPEFABRIKASJON.
    • VALG TIL Å KJØPE SLA MED ENDELIG DESIGN FOR MEKANISK TILPASNINGSKJEKK / DIMENSJONELL VERIFIKASJON FØR METALLFabrikasjon.
    • VALG TIL Å KJØPE SOLIDE MODELLER AV DET MEKANISKE MONTERINGSDESIGNET SOM TILSVARER DET BEFOLKTE, EMNE PCB.
    • VALG TIL Å KJØPE TERMISK ANALYSE (FEA ELLER CFD) AV DET FOLKEDE, EMNE PCB SAMLET MED MEKANISK LØSNING I DET TILSYNTEDE MILJØET FOR SLUTTPRODUKTET.