מדיניות החזרים

סחורה מוחזרת - אישור (RMA) והוראות משלוח להחזרת סחורות כלשהן חייבות להתקבל תחילה על ידי הלקוח או מפיץ הרכישה מ- WAVETHERM CORPORATION, אחרת המשלוח יסרב. רק מוצרים שאינם בשימוש בעיצוב עדכני בקרטון מקורי, שנרכשו מ-WAVETHERM CORPORATION והרשומות בקטלוג הנוכחי של WAVETHERM CORPORATION, ייחשבו להחזרה. אם הסחורה במצב בר מכירה, 20% תוספת מלאי עם מינימום $50 ינוכה מתזכיר האשראי שלנו על הסחורה המוחזרת. יש לשלם מראש את דמי ההובלה על הסחורה המוחזרת (או לנכות מתזכיר האשראי שלנו אם נשלח לאסוף על חברת WAVETHERM CORPORATION מועדפת). יש להחזיר את הסחורה באמצעות אותו ספק ששימש בהזמנת המכירה המקורית. כל עלות העולה על 20% עלות חידוש מלאי שנגרמה בהצבת הסחורה במצב בר מכירה תחויב על הרוכש בניכוי מקביל מהאשראי המותר. סחורה המוחזרת עבור אשראי חייבת להיות ארוזה בקפידה כדי להגיע ל- WAVETHERM CORPORATION ללא נזק. כל פריט שנשמר במשך 30 יום או יותר לאחר החשבונית לא ניתן להחזרה לזיכוי.

לא ניתן להחזיר מוצרים מותאמים אישית או מותאמים לזיכוי. אם החזרת הסחורה שלנו נחוצה באשמת WAVETHERM CORPORATION, יתאפשר אשראי מלא. הוצאות הובלה חזרה מהרוכש ל-WAVETHERM CORPORATION יזוכה, בתנאי שההחזרה אושרה על ידי WAVETHERM CORPORATION (RMA) והיא בהתאם להוראות המשלוח.

מיסים וחיובים אחרים - כל מס יצרן, מס תעסוקה של קמעונאי, מס שימוש, מס מכירה, מס בלו, מכס, אגרת מכס, בדיקה או בדיקה, או מס אחר, אגרה או חיוב אחר מכל סוג שהוא, המוטל על ידי כל רשות ממשלתית על או נמדד על ידי כל העסקה בין WAVETHERM CORPORATION לרוכש, תשולם על ידי הרוכש בנוסף למחירים שצוינו או שבוצעו בחשבונית.

ציות לחוקים - הרוכש מאשר שהמוצרים ורכישת המוצרים כפופים לחוקי המכס, בקרת היבוא והיצוא ולתקנות של ארצות הברית, ועשויים להיות כפופים גם לחוקי המכס והיצוא והתקנות של המדינה שבה. המוצרים מיוצרים ו/או מתקבלים. הרוכש מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים כעת או להלן בתוקף, לרבות, אך לא רק, חוק מינהל הייצוא האמריקאי וחוק שיטות שחיתות זרות.