נעלי SolidWedge ™

Shop By
רוֹחַב
גוֹבַה
מרווח חור הרכבה
מפתח הקס
גודל בוס
טווח כוח הידוק
מאפיינים
תאימות למפרט
תמיכה בקלט/פלט קדמי
גורם צורה
מאפיינים
מפרט VITA
עובי לוח PCB
אפשרויות ביניים
רוחב טריז