Palautusoikeus

Palautetut tavarat - Asiakkaan tai ostojakelijan on ensin hankittava valtuutus (RMA) ja toimitusohjeet kaikkien tuotteiden palautusta varten WAVETHERM CORPORATION:lta, muuten lähetys evätään. Vain WAVETHERM CORPORATION:lta ostetut ja nykyisessä WAVETHERM CORPORATION -luettelossa mainitut alkuperäispakkauksessa olevat käyttämättömät tuotteet voidaan palauttaa. Jos tavarat ovat myyntikunnossa, palautettujen tavaroiden luottomuistiosta vähennetään 20 % varastointimaksu vähintään 50 dollarilla. Palautettujen tavaroiden kuljetuskulut on maksettava etukäteen (tai ne on vähennettävä hyvitysmuistiostamme, jos ne lähetetään WAVETHERM CORPORATIONin ensisijaisella kuljetusliikkeellä). Tavarat on palautettava alkuperäisessä myyntitilauksessa käytetyn kuljetusliikkeen kautta. Kaikki kustannukset, jotka ylittävät 20 % varastointimaksun, jotka aiheutuvat tavaroiden asettamista myyntikuntoon, veloitetaan ostajalta vastaavalla vähennyksellä sallitusta luotosta. Luottoa varten palautetut tavarat on pakattava huolellisesti, jotta ne saapuvat WAVETHERM OYJ:lle ilman vaurioita. Tuotteita, joita säilytetään vähintään 30 päivää laskun jälkeen, ei voida palauttaa hyvitettäväksi.

Räätälöityjä tai muokattuja tuotteita ei voi palauttaa hyvitystä varten. Jos tuotteidemme palauttaminen on välttämätöntä WAVETHERM CORPORATIONin syyn vuoksi, täysi luotto sallitaan. Palautuksen kuljetuskulut ostajalta WAVETHERM CORPORATION:lle hyvitetään, mikäli WAVETHERM CORPORATION (RMA) on hyväksynyt palautuksen ja se on toimitusohjeiden mukainen.

Verot ja muut maksut - Mikä tahansa valmistajan vero, vähittäiskauppiaan ammattivero, käyttövero, myyntivero, valmistevero, tulli, tulli, tarkastus- tai testausmaksu tai muu vero, maksu tai minkä tahansa luonteinen maksu, jonka jokin valtion viranomainen on määrännyt tai mitannut mille tahansa WAVETHERM CORPORATIONin ja Ostajan välisestä kaupasta ostaja maksaa tarjottujen tai laskutettujen hintojen lisäksi.

Lakien noudattaminen - Ostaja hyväksyy, että tuotteet ja tuotteiden ostaminen ovat Yhdysvaltojen tulli-, tuonti- ja vientivalvontalakien ja -määräysten alaisia, ja niihin voidaan myös soveltaa sen maan tulli- ja vientilakeja ja -määräyksiä, joissa tuotteet valmistetaan ja/tai vastaanotetaan. Ostaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat nyt tai myöhemmin voimassa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Yhdysvaltain vientihallinnon lakia ja Foreign Corrupt Practices Act -lakia.